• Κίσσα έτοιμη για ...μπανάκι! [Jay at the bird-bath]

 • Ζακυνθινό ροφόπουλο [A Dusky Grouper of Zakynthos]

 • Τσαλαπετεινός εν δράσει [Hoopoe in action]

 • Κόκκινος κάβουρας Ελληνικός, όχι ...Χριστουγεννιάτικος! [A ...non-Christmas Island red crab of Greece]

 • Σκατζόχοιρος, ένας ωφέλιμος παμφάγος [The omnivorous Hedgehog]

 • Λαύραξ ο Λύκος - όνομα και πράμα... [Seabass, a ferocious hunter]

 • Αηδονόπουλα σε φωλιά στη μολόχα... [Nightingale chicks in a geranium nest]

 • ...επιδρομή στο νέκταρ της λαντάνας [...raid of the lantana nectar]

 • Αρχή   [Home]
  Εισαγωγικά   [Preface]
 • ΠΟΥΛΙΑ   [Birds]
  Τσιχλοκότσυφα   {Turdidae} [Chats & Thrushes]
     Αηδόνι [Nightingale]
         Φωλιές [Nests]

     Κοκκινολαίμης [Robin]
     Κοκκινούρης [Redstart]
     Καρβουνιάρης [Black Redstart]
     Καστανολαίμης [Whinchat]
     Τσίχλα [Song Thrush]
     Κοτσύφι [Blackbird]
        Φωλιές [Nests]
  Συλβίδες   {Sylviidae} [Warblers]
     Μαυροτσιροβάκος [Sardinian Warbler]
        Φωλιές [Nests]
     Θαμνοτσιροβάκος [Whitethroat]
     Δενδροφυλλοσκόπος [Chiffchaff]
     Καλαμοποταμίδα [Reed Warbler]
     Μαυροσκούφης [Blackcap]
     Ψευταηδόνι [Cetti's Warbler]
     Ωχροστριτσίδα [Οlivaceous Warbler]
  Αιγίθαλοι   {Paridae} [Tits]
     Καλόγερος [Great Tit]
     Γαλαζοπαπαδίτσα [Blue Tit]
        Φωλιές [Nests]
     Κλειδωνάς [Sombre Tit]
  Κορακοειδή   {Corvidae} [Jays, Magpie, Crows]
     Κίσσα [Jay]
     Καρακάξα [Magpie]
     Κουρούνα [Hooded Crow]
  Σπουργίτια   {Passeridae} [Sparrows]
    Σπουργίτης [House Sparrow]
        Φωλιές [Nests]
        Ανάπηρο πουλί [Crippled bird]

    Δενδροσπουργίτης [Tree Sparrow]
    Πετροσπουργίτης [Rock Sparrow]
  Σπίνοι/Φλώρια   {Fringillidae} [Finches]
    Καρδερίνα [Goldfinch]
    Σπίνος [Chaffinch]
    Φλώρι [Greenfinch]
  Τσιχλόνια   {Emberizidae} [Buntings]
    Τσιχλόνι [Cirl Bunting]
    Αμπελουργός [Black-headed Bunting]
        Φωλιές [Nests]
  Αετομάχοι   {Laniidae} [Shrikes]
    Αετομάχος [Red-backed Shrike]
    Κεφαλάς [Woodchat Shrike]
  Χελιδονοειδή   {Hirundinidae} [Martins & Swallows]
    Χελιδόνι [Barn Swallow]
        Φωλιές [Nests]

    Λευκοχελίδονο [House Martin]
  Ελόβια/Παρυδάτια   {Ciconiforms / Phalacrocoracidae} [Storks, Herons, Cormorants]
    Πελαργός [White Stork]
        Φωλιές [Nests]

    Λευκοτσικνιάς [Little Egret]
    Σταχτοτσικνιάς [Grey Heron]
    Κορμοράνος [(Great) Cormorant]
  Διάφορα πουλιά   [Various birds]
    Τσαλαπετεινός [Hoopoe]
    Μυγοχάφτης [Spotted Flycatcher]
    Ψαρόνι [Starling]
    Γλάρος (Κιτρινοπόδαρος) [Yellow-legged Gull]
    Δεκοχτούρα [Collared Dove]
    Πετροκιρκινέζι [Kestrel]
    Θαμνοψάλτης [Dunnock]
    Κατσουλιέρης [Crested Lark]
    Σταχτοσουσουραδα [Grey Wagtail]
    Τσοπανάκος [Nuthatch]
  Συνύπαρξη... {Co-existence...}
   
 • ΨΑΡΙΑ   [Fish]
  Σαλάχια   {Rajiformes} [Rays]
    Τρυγόνα [Stingray]
    Αετός [Eagle Ray]
    Τραχύβατος [Thornback Ray]
    Ματόβατος [Brown / Four-eyed Ray]
    Μουδιάστρα [Electric Ray]
    Ρίνα [Monkfish / Angelshark]
  Μουγγροειδή   {Anguiliformes} [Eels]
  Σμέρνα [Moray Eel]
    Μουγγρί [Conger Eel]
    Στικτομουγγρί [Painted Eel]
    Κόκκινο Φιδόχελο [Rufus Snake Eel]
    Σπανό Φιδόχελο [Armless Snake Eel]
    Φίδι της Θάλασσας [Serpent Eel]
  Πετρόψαρα «μικρά»   {small Perciformes}
    Μουρμούρα [Striped Bream]
    Πέρκα [Painted Comber]
    Χάνος [Comber]
    Καψομούλα [Brown Comber]
    Σκαθάρι [Black Sea-Bream]
    Σπάρος [Annular Sea-Bream]
    Σάλπα [Salema porgy]
    Σικιός [Brown Meagre]
    Σκορπίδι [Small Red Scorpionfish]
    Γατσός [Brown Scorpionfish]
  Πετρόψαρα «μεγάλα»   {large Perciformes}
    Ροφός [Dusky Grouper]
    Σφυρίδα [White Grouper]
    Λαυράκι [European Sea-Bass]
    Τσιπούρα Gilt-head (sea)Bream]
    Συναγρίδα [Common Dentex]
    Φαγκρί [Red Porgy]
    Λιθρίνι [Common Pandora]
    Μουσμούλι [Axillary Sea-Bream]
    Ούγενα [Sharpsnout  Seabream]
    Σαργός [White Seabream]
    Καμπανάς [Two-banded Seabream]
  Αφρόψαρα   {Pelagic Fish}
    Κοκκάλι [False Scad]
    Σαφρίδι [Horse Mackerel]
    Κολιός [Atlantic Chub Mackerel]
    Σκουμπρί [Mackerel]
    Φρύσσα [Round Sardinella]
    Αθερίνα [Sand Smelt]
    Σαρδέλα [Pilchard / Sardine (small)]
    Ζαργάνα [Garfish]
  Μεσόβαθα   {Mid-depth Fish}
    Μένουλα [Blotched Picarel]
    Τσέρουλα [Picarel]
    Γόπα [Bogue]
    Μελανούρι [Saddled Bream]
  Βυθόψαρα   {Bottom dwellers}
    Μπαρμπούνι [Striped Red Mullet]
    Μπακαλιάρος [Hake]
    Κέφαλος [Mullet]
    Χριστόψαρο [John Dory]
    Κορδέλα [Red Bandfish]
    Καπόνι [Red Gurnard]
    Κούκος [Streaked Gurnard]
    Χελιδονόψαρο [Flying Gurnard]
    Αμμογαλιά [Roche's Snake Blenny]
    Σαλούβαρδος [Medit. Forkbeard]
  Αμμοδύτες   {Sand fish}
    Μεγαλοδράκαινα [Greater Weaver]
    Αραχνοδράκαινα [Spotted Weaver]
    Γραμμοδράκαινα [Starry Weaver]
    Γλώσσα [Sole]
    Καλκάνι [Turbot]
    Σκαρμός [Lizardfish]
    Λύχνος [Atlantic Stargazer]
  Χειλούδες   {Labridae} [Wrasse]
    Γύλος [Rainbow Wrasse]
    Κατσούλα [Cleaver Wrasse]
    Χειλού (Λαπίνα) [Peacock Wrasse]
    Παπαγάλος [Ornate Wrasse]
    Σαλλιάρες [Blennies]
    Γωβιοί[Gobies]
  Διάφορα ψάρια   {Misc. fish}
    Μαυρολίτσα [Banner Pompano]
    Καρδινάλιος [Cardinal Fish]
    Καλογριά [Damsel Fish]
    Κατουρλίδα [Deep-snouted Pipefish]
    Ιππόκαμπος [Short-snouted Seahorse]
 • ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ  [Crustaceans/Molluscs]  
  Καβούρια   [Crabs]
  Στρουμπάρια   [Hermit Crabs]
  Γαρίδες   [Shrimp / Prawns]
  Κατσαρίδα (Γαριδομάνα)   [Mantis Shrimp]
  Αστακάκι   [Small Locust Lobster]
  Καλαμάρι   [Squid]
  Σουπιά   [Cuttlefish]
  Χταπόδι   [Octopus]
 • ΑΛΛΑ   [Miscellania]
  Επίγειοι επισκέπτες   [Ground visitors]
    Σκαντζόχοιρος [Hedgehog]
    Νυφίτσα [Least Weasel]
    Χελώνες [Turtles]
        [Spur-thighed Tortoise]
        [Hermann's Tortoise]
        [Loggerhead Turtle tracks]
    Πράσινη Σαύρα [European Green Lizard]
    Καφέ Σαύρα [Wall Lizard]
    Φίδια [Snakes]
        Νερόφιδο [Grass Snake]
        Οχιά [Horned Viper]
    Σκορπιοί [Skorpions]
        Κίτρινος
  [Mediterranean Scorpion]
        Μαύρος [European Yellow-tailed Scorpion]
  Ιπτάμενοι επισκέπτες [Flying visitors]
    Σκώροι [Moths]
        Cronbrugghia distans
        [Willow Beauty]
        [Cream-spot Tiger]
        [Death's Head Hawk Moth caterpilar]
        [Ground Lackey caterpilar]
        [Hummingbird Hawk Moth]

    Πεταλούδες [Butterflies]
        [Queen of Spain Fritillary]
        [Painted Lady]
        [Cabbage White]
        [Red Admiral]
        [Scarce Swallowtail]
        [Swallowtail]
        [Black Swallowtail]
        [Meadow Brown]
    Μάντισσες [Mantids]
        [Praying Mantis]
        [Conehead Mantis]
        [African Mantis]
    Γρύλλοι [Crickets]
        [Oak Bush-cricket]
    Ακρίδες [Grasshopers]
        [Egyptian Locust]
        [Nosed Grasshopper]
        [Ephippiger]
    Τζιτζίκια [Cicadas]
        Cicada orni
        Cicadetta argentata
        Lyristes plebejus
    Σκαθάρια [Beetles]
       [Macular Beetle]

Σημ.:  Το ειδικό «sitemap.xml» που χρειάζονται τα ψαχτήρια της Google κ.α., δημιουργήθηκε με το πολύ καλό (δωρεάν,on-line)) εργαλείο XML Sitemap-Generator.