Σαλάχια {Rajiformes} [Rays]  -  Μουγγροειδή {Anguilliformes} [Eels]  -  Πετρόψαρα μικρά {small Perciformes}  - Πετρόψαρα μεγάλα {large Perciformes}
Αφρόψαρα {Pelagic Fish}  -  Μεσόβαθα ψάρια {Mid-depth Fish}  -  Βυθόψαρα {Bottom dwellers}  -  Αμμοδύτες {Sand fish}
Χειλούδες {Labridae} [Wrasses]  -  Διάφορα ψάρια {Miscellaneous fish} - «Αταξινόμητα» ψάρια {Unidentified fish}

Trygona 200x108 -110gr-76107  Smerna 200x108 3000gr-120cm-85-manaParagadiou  Mourmoura 200x108 260gr-7826  Rofos200x108 8126-2

Kokkali 200x108 350gr-7695-1  Mainoula 200x108 80gr-7840  Barbouni 200x108 65gr-7867  Drakaina 200x108 480gr-8115

Katsoula 200x108 8122-1b  Pompano 200x108 300gr-7549-2Extreme600300  unidentifiedFish 200x108