• Κίσσα έτοιμη για ...μπανάκι! [Jay at the bird-bath]

  • Ζακυνθινό ροφόπουλο [A Dusky Grouper of Zakynthos]

  • Τσαλαπετεινός εν δράσει [Hoopoe in action]

  • Κόκκινος κάβουρας Ελληνικός, όχι ...Χριστουγεννιάτικος! [A ...non-Christmas Island red crab of Greece]

  • Σκατζόχοιρος, ένας ωφέλιμος παμφάγος [The omnivorous Hedgehog]

  • Λαύραξ ο Λύκος - όνομα και πράμα... [Seabass, a ferocious hunter]

  • Αηδονόπουλα σε φωλιά στη μολόχα... [Nightingale chicks in a geranium nest]

  • ...επιδρομή στο νέκταρ της λαντάνας [...raid of the lantana nectar]

  • Αρχή   [Home]
    Εισαγωγικά   [Preface]
  • ΠΟΥΛΙΑ   [Birds]
    Τσιχλοκότσυφα   {Turdidae} [Chats & Thrushes]
       Αηδόνι [Nightingale]
           Φωλιές [Nests]

       Κοκκινολαίμης [Robin]
       Κοκκινούρης [Redstart]
       Καρβουνιάρης [Black Redstart]
       Καστανολαίμης [Whinchat]
       Τσίχλα [Song Thrush]
       Κοτσύφι [Blackbird]
          Φωλιές [Nests]
    Συλβίδες   {Sylviidae} [Warblers]
       Μαυροτσιροβάκος [Sardinian Warbler]
          Φωλιές [Nests]
       Θαμνοτσιροβάκος [Whitethroat]
       Δενδροφυλλοσκόπος [Chiffchaff]
       Καλαμοποταμίδα [Reed Warbler]
       Μαυροσκούφης [Blackcap]
       Ψευταηδόνι [Cetti's Warbler]
       Ωχροστριτσίδα [Οlivaceous Warbler]
    Αιγίθαλοι   {Paridae} [Tits]
       Καλόγερος [Great Tit]
       Γαλαζοπαπαδίτσα [Blue Tit]
          Φωλιές [Nests]
       Κλειδωνάς [Sombre Tit]
    Κορακοειδή   {Corvidae} [Jays, Magpie, Crows]
       Κίσσα [Jay]
       Καρακάξα [Magpie]
       Κουρούνα [Hooded Crow]
    Σπουργίτια   {Passeridae} [Sparrows]
      Σπουργίτης [House Sparrow]
          Φωλιές [Nests]
          Ανάπηρο πουλί [Crippled bird]

      Δενδροσπουργίτης [Tree Sparrow]
      Πετροσπουργίτης [Rock Sparrow]
    Σπίνοι/Φλώρια   {Fringillidae} [Finches]
      Καρδερίνα [Goldfinch]
      Σπίνος [Chaffinch]
      Φλώρι [Greenfinch]
    Τσιχλόνια   {Emberizidae} [Buntings]
      Τσιχλόνι [Cirl Bunting]
      Αμπελουργός [Black-headed Bunting]
          Φωλιές [Nests]
    Αετομάχοι   {Laniidae} [Shrikes]
      Αετομάχος [Red-backed Shrike]
      Κεφαλάς [Woodchat Shrike]
    Χελιδονοειδή   {Hirundinidae} [Martins & Swallows]
      Χελιδόνι [Barn Swallow]
          Φωλιές [Nests]

      Λευκοχελίδονο [House Martin]
    Ελόβια/Παρυδάτια   {Ciconiforms / Phalacrocoracidae} [Storks, Herons, Cormorants]
      Πελαργός [White Stork]
          Φωλιές [Nests]

      Λευκοτσικνιάς [Little Egret]
      Σταχτοτσικνιάς [Grey Heron]
      Κορμοράνος [(Great) Cormorant]
    Διάφορα πουλιά   [Various birds]
      Τσαλαπετεινός [Hoopoe]
      Μυγοχάφτης [Spotted Flycatcher]
      Ψαρόνι [Starling]
      Γλάρος (Κιτρινοπόδαρος) [Yellow-legged Gull]
      Δεκοχτούρα [Collared Dove]
      Πετροκιρκινέζι [Kestrel]
      Θαμνοψάλτης [Dunnock]
      Κατσουλιέρης [Crested Lark]
      Σταχτοσουσουραδα [Grey Wagtail]
      Τσοπανάκος [Nuthatch]
    Συνύπαρξη... {Co-existence...}
     
  • ΨΑΡΙΑ   [Fish]
    Σαλάχια   {Rajiformes} [Rays]
      Τρυγόνα [Stingray]
      Αετός [Eagle Ray]
      Τραχύβατος [Thornback Ray]
      Ματόβατος [Brown / Four-eyed Ray]
      Μουδιάστρα [Electric Ray]
      Ρίνα [Monkfish / Angelshark]
    Μουγγροειδή   {Anguiliformes} [Eels]
    Σμέρνα [Moray Eel]
      Μουγγρί [Conger Eel]
      Στικτομουγγρί [Painted Eel]
      Κόκκινο Φιδόχελο [Rufus Snake Eel]
      Σπανό Φιδόχελο [Armless Snake Eel]
      Φίδι της Θάλασσας [Serpent Eel]
    Πετρόψαρα «μικρά»   {small Perciformes}
      Μουρμούρα [Striped Bream]
      Πέρκα [Painted Comber]
      Χάνος [Comber]
      Καψομούλα [Brown Comber]
      Σκαθάρι [Black Sea-Bream]
      Σπάρος [Annular Sea-Bream]
      Σάλπα [Salema porgy]
      Σικιός [Brown Meagre]
      Σκορπίδι [Small Red Scorpionfish]
      Γατσός [Brown Scorpionfish]
    Πετρόψαρα «μεγάλα»   {large Perciformes}
      Ροφός [Dusky Grouper]
      Σφυρίδα [White Grouper]
      Λαυράκι [European Sea-Bass]
      Τσιπούρα Gilt-head (sea)Bream]
      Συναγρίδα [Common Dentex]
      Φαγκρί [Red Porgy]
      Λιθρίνι [Common Pandora]
      Μουσμούλι [Axillary Sea-Bream]
      Ούγενα [Sharpsnout  Seabream]
      Σαργός [White Seabream]
      Καμπανάς [Two-banded Seabream]
    Αφρόψαρα   {Pelagic Fish}
      Κοκκάλι [False Scad]
      Σαφρίδι [Horse Mackerel]
      Κολιός [Atlantic Chub Mackerel]
      Σκουμπρί [Mackerel]
      Φρύσσα [Round Sardinella]
      Αθερίνα [Sand Smelt]
      Σαρδέλα [Pilchard / Sardine (small)]
      Ζαργάνα [Garfish]
    Μεσόβαθα   {Mid-depth Fish}
      Μένουλα [Blotched Picarel]
      Τσέρουλα [Picarel]
      Γόπα [Bogue]
      Μελανούρι [Saddled Bream]
    Βυθόψαρα   {Bottom dwellers}
      Μπαρμπούνι [Striped Red Mullet]
      Μπακαλιάρος [Hake]
      Κέφαλος [Mullet]
      Χριστόψαρο [John Dory]
      Κορδέλα [Red Bandfish]
      Καπόνι [Red Gurnard]
      Κούκος [Streaked Gurnard]
      Χελιδονόψαρο [Flying Gurnard]
      Αμμογαλιά [Roche's Snake Blenny]
      Σαλούβαρδος [Medit. Forkbeard]
    Αμμοδύτες   {Sand fish}
      Μεγαλοδράκαινα [Greater Weaver]
      Αραχνοδράκαινα [Spotted Weaver]
      Γραμμοδράκαινα [Starry Weaver]
      Γλώσσα [Sole]
      Καλκάνι [Turbot]
      Σκαρμός [Lizardfish]
      Λύχνος [Atlantic Stargazer]
    Χειλούδες   {Labridae} [Wrasse]
      Γύλος [Rainbow Wrasse]
      Κατσούλα [Cleaver Wrasse]
      Χειλού (Λαπίνα) [Peacock Wrasse]
      Παπαγάλος [Ornate Wrasse]
      Σαλλιάρες [Blennies]
      Γωβιοί[Gobies]
    Διάφορα ψάρια   {Misc. fish}
      Μαυρολίτσα [Banner Pompano]
      Καρδινάλιος [Cardinal Fish]
      Καλογριά [Damsel Fish]
      Κατουρλίδα [Deep-snouted Pipefish]
      Ιππόκαμπος [Short-snouted Seahorse]
  • ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ  [Crustaceans/Molluscs]  
    Καβούρια   [Crabs]
    Στρουμπάρια   [Hermit Crabs]
    Γαρίδες   [Shrimp / Prawns]
    Κατσαρίδα (Γαριδομάνα)   [Mantis Shrimp]
    Αστακάκι   [Small Locust Lobster]
    Καλαμάρι   [Squid]
    Σουπιά   [Cuttlefish]
    Χταπόδι   [Octopus]
  • ΑΛΛΑ   [Miscellania]
    Επίγειοι επισκέπτες   [Ground visitors]
      Σκαντζόχοιρος [Hedgehog]
      Νυφίτσα [Least Weasel]
      Χελώνες [Turtles]
          [Spur-thighed Tortoise]
          [Hermann's Tortoise]
          [Loggerhead Turtle tracks]
      Πράσινη Σαύρα [European Green Lizard]
      Καφέ Σαύρα [Wall Lizard]
      Φίδια [Snakes]
          Νερόφιδο [Grass Snake]
          Οχιά [Horned Viper]
      Σκορπιοί [Skorpions]
          Κίτρινος
    [Mediterranean Scorpion]
          Μαύρος [European Yellow-tailed Scorpion]
    Ιπτάμενοι επισκέπτες [Flying visitors]
      Σκώροι [Moths]
          Cronbrugghia distans
          [Willow Beauty]
          [Cream-spot Tiger]
          [Death's Head Hawk Moth caterpilar]
          [Ground Lackey caterpilar]
          [Hummingbird Hawk Moth]

      Πεταλούδες [Butterflies]
          [Queen of Spain Fritillary]
          [Painted Lady]
          [Cabbage White]
          [Red Admiral]
          [Scarce Swallowtail]
          [Swallowtail]
          [Black Swallowtail]
          [Meadow Brown]
      Μάντισσες [Mantids]
          [Praying Mantis]
          [Conehead Mantis]
          [African Mantis]
      Γρύλλοι [Crickets]
          [Oak Bush-cricket]
      Ακρίδες [Grasshopers]
          [Egyptian Locust]
          [Nosed Grasshopper]
          [Ephippiger]
      Τζιτζίκια [Cicadas]
          Cicada orni
          Cicadetta argentata
          Lyristes plebejus
      Σκαθάρια [Beetles]
         [Macular Beetle]

Σημ.:  Το ειδικό «sitemap.xml» που χρειάζονται τα ψαχτήρια της Google κ.α., δημιουργήθηκε με το πολύ καλό (δωρεάν,on-line)) εργαλείο XML Sitemap-Generator.