• Κίσσα έτοιμη για ...μπανάκι! [Jay at the bird-bath]

  • Ζακυνθινό ροφόπουλο [A Dusky Grouper of Zakynthos]

  • Τσαλαπετεινός εν δράσει [Hoopoe in action]

  • Κόκκινος κάβουρας Ελληνικός, όχι ...Χριστουγεννιάτικος! [A ...non-Christmas Island red crab of Greece]

  • Σκατζόχοιρος, ένας ωφέλιμος παμφάγος [The omnivorous Hedgehog]

  • Λαύραξ ο Λύκος - όνομα και πράμα... [Seabass, a ferocious hunter]

  • Αηδονόπουλα σε φωλιά στη μολόχα... [Nightingale chicks in a geranium nest]

  • ...επιδρομή στο νέκταρ της λαντάνας [...raid of the lantana nectar]

Άλλοι επίγειοι, θαλάσσιοι και ιπτάμενοι επισκέπτες, αλλά και ...γείτονες  [Other ground, marine, and flying visitors, as well as ...neighbors]

Hedgehog 200x150 DSC00023 . carreta 200x150   Hummingbird Hawk Moth 200x150   frog 200x150